ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 θα θέλαμε να ενημερώσουμε το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ ότι το ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ είναι σε κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις αναθέσεις των τμημάτων. 
 
Η αξιολόγηση απο τους φοιτητές και η συμπλήρωση των απογραφικών έχει ξεκινήσει.
 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αξιολόγηση με έντυπα ερωτηματολόγια γίνεται με ειδικό μηχανογραφημένο έντυπο που θα πρέπει να το προμηθευτείτε απο τις γραμματείες των τμημάτων.
 
Ομάδα ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας 

Ελληνικά