Φόρμα Εγγραφής στο ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ

Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στο ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση.
Πληκτρολογήστε το όνομα σας.
Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας.
Επιλέξτε το τμήμα σας.
Προτεινόμενο όνομα χρήστη, (μεγ. 7 χαρ. αλφαριθμητικά στα αγγλικά)
Τουλάχιστον 10 χαρ. αλφαριθμητικά στα αγγλικά