ΑΡΧΙΚΗ

 
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
Η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Ιδρύματος το οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ΤΕΙ ΑΜΘ, για τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, το ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.
 
Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί επίσης την πύλη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. με τη μηχανοργάνωση των διαδικασιών αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ ΑΜΘ.
 

Ελληνικά