ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Ν. 3374/2005, άρθρο 7 η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδική για κάθε Τμήμα Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία:

  • Συγκροτείται με ευθύνη της Α.ΔΙ.Π.
  • Λαμβάνει γνώση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.
  • Επισκέπτεται την ακαδημαϊκή μονάδα.
  • Συντάσσει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π. μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. και δημοσιοποιείται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Στον χώρο αυτό θα ανατρώνται όλες οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων του ΤΕΙ Καβάλας.

 

Σχολές και Τμήματα

2010

2011

2012

2013

2014

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Ηλεκτρολογίας

 

 

Report

 

 

Μηχανολογίας

 

 

 

 

 

Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου

 

Report

 

 

 

Βιομηχανικής Πληροφορικής

 

 

 

 

 

Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

 

 

 

 

 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Λογιστικής

 

Report

 

 

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Report

 

 

 

Διαχείρισης Πληροφοριών

 

Έκθεση

 

 

 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσ. Περιβάλ.

Έκθεση

 

 

 

 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

Report

 

 

 

Οινολογίας

 

 

 

 

 

Παράρτημα Διδυμοτείχου

Νοσηλευτικής

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικά