ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη περοχή αυτή θα βρείτε πληροφορίες για Ανακοινώσεις, Το ημερολόγιο της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας και άλλων εκδηλώσεων σχετικών με τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σχετικές διαδικτυακές πηγές και υπηρεσίες, τον χάρτη του ιστοχώρου και οδηγίες συμμόρφωσης για την προσβασιμότητα από όλους.

Ελληνικά