ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο ιστοχώρος της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Καβάλας έχει υλοποιηθεί με συμμόρφωση προσβασιμότητας στο Web Content 1.0 ΑA επίπεδο, με στόχο να παρέχει περιεχόμενο προσβάσιμο από όλους. Επιπρόσθετα, ο ιστοχώρος έχει πιστοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με το πρότυπο HTML 5.

      

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά υποστηρίζονται με τις παρακάτω δυνατότητες:

 

Μεταβλητό Κείμενο Περιεχομένου (Variable Text Size)

Σχετικές μονάδες μεγέθους γραμματοσειράς έχουν χρησιμοποιηθεί για να μπορεί το περιεχόμενο να απεικονίζεται ορθά σε κάθε ανάλυση. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το μέγεθος γραμματοσειράς με χρήση του εργαλείου πάνω-δεξιά του ιστοχώρου, δείτε σχετική εικόνα:

Text Resizer

Χάρτης Ιστοχώρους ΜΟΔΙΠ (Sitemap)

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα περιεχόμενα του ιστοχώρου από το χάρτη.

Site Map

 

Εμφάνιση Θέσης στον Ιστοχώρο (Browsing  Path)

Ο χρήστης γνωρίζει που βρίσκεται κάθε στιγμή με την εμφάνιση της θέσης πάνω από το κυρίως μενού.  

Browsing Path

 

Συντομέυσεις Πληκτρολογίου (Keyboard Shortcuts)

Οι συντομέυσεις αυτές βοηθούν για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη περιήγηση στον ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ με χρήση συνδυασμών πλήκτρων τροποποίησης. Για να γίνει αυτό εφικτό και σε εξάρτηση με τον φυλλομετρητή (browser), οι συνδυασμοί των κουμπιών είναι:

Σημείωση: Το πλήκτρο τροποποίησης εξαρτάται από τον φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα. π.χ. Alt  στον Internet Explorer και Chrome (Windows), Alt + Shift  in Firefox (Windows), Ctrl  in Firefox (Mac). 

 

Πλήκτρο +  Περιεχόμενο
1

ΑΡΧΙΚΗ

2

ΜΟΔΙΠ

3

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6

Help Desk

 

Άμεση Προσβαση στο Περιεχόμενο (Jump to contents)

Οι χρήστες που διαθέτουν φυλλομετρητές Μόνο-κειμένου ή φωνής (screen readers) μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση από το μενού και τις επίλοπγές περιεχομένου ή με χρήση των πλήκτρων συντόμευσης όπως το Alt + 1.

 
 
Ελληνικά